Casino Technology

 
 Отпечатай Изпратете ни вашия въпрос

CASINO PRINCE

Semi-automatic roulette Casino Prince

CASINO PRINCE е автоматизирана система за електронно залагане при игра на рулетка, посредством терминали, свързани с класическо колело, обслужвано от дилър.

Компоненти на системата

Полуавтоматично колело за рулетка

В CASINO PRINCE се използва полуавтоматично класическо колело за рулетка. Специално монтирани оптични датчици проследяват движението на топчето - от момента на хвърлянето му от дилъра, до края на играта. Те отчитат броя на направените обороти и скоростта му, при което системата автоматично обявява край на залозите и отчита печелившото число.

Терминали за залагане

Screen

Системата за залагане е реализирана чрез сензорни екрани, тип touch screen. Те са вградени в игрални автомати тип PRINCE, специално създадени за използване в системите за автоматична рулетка.

Разработен е електронен аналог и на двата класически модела рулетки: Европейска (Френска) рулетка – с единична нула (Single Zero), и Американска рулетка, с двойна нула (Double Zero), с възможност, както за традиционен вид залагане (върху конкретно число), така и за блокови комбинации call bets.

Терминалите са многоезични. Те предлагат редица удобства за играча като кожени подлакътници, пепелник и оптимален зрителен ъгъл. Като допълнителна опция на всеки терминал може гласово да се обявява началото на нова игра, края на залаганията и печелившото число.

Конфигурации

Модулният принцип на ситемата CASINO PRINCE позволява редица гъвкави и функционални решения като към едно или няколко колела за рулетка може да се включат до 250 терминала за залагане (PRINCE 7900). Това на практика предполага безкрайни възможности за комплектоване в рамките на 250 игрални места, приложими към конкретните нужди на всеки игрален клуб или казино.

Системи за контрол и отчетност

В CASINO PRINCE е предвиден специален режим, при който всяка игра се записва като видеоклип от вградена камера. Съхранява се архив с последните 10 000 игри като при нужда броят им може да бъде увеличен. В допълнение е реализиран режим за дистанционно наблюдение в реално време.

От гледна точка на инженерен дизайн CASINO PRINCE използва последни технологични новости в сферата на индустриалните компютри. Всички компоненти на системата се отличават с висока надеждност и безотказна експлоатация. Тя е окомплектована с непрекъсваеми захранвания - UPS.